מכונות כביסה פתח עליון

מכונת כביסה 6 ק"ג פתח עליון PerfectCare 600
EW6T4602AM

 • TimeManager ניהול זמן מחזור הכביסה
 • קיבולת כביסה 6 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1000 סל"ד

מכונת כביסה 7 ק"ג פתח עליון
EW6T3732BM

 • TimeManager ניהול זמן מחזור הכביסה
 • קיבולת כביסה 7 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1300 סל"ד

מכונת כביסה 6 ק"ג פתח עליון
EW6T3622AM

 • TimeManager ניהול זמן מחזור הכביסה
 • קיבולת כביסה 6 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1200 סל"ד

מכונת כביסה פתח עליון 6 ק"ג
EW6T3602AM

 • TimeManager ניהול זמן מחזור הכביסה
 • קיבולת כביסה 6 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1000 סל"ד

מכונת כביסה פתח עליון 7 ק"ג
EW6T4722AM

 • TimeManager ניהול זמן מחזור הכביסה
 • קיבולת כביסה 7 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1200 סל"ד

מכונת כביסה פתח עליון 6 ק"ג
EW6T5601AM

 • Time Save לקיצור זמן מחזור הכביסה עד 70%
 • קיבולת כביסה 6 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1000 סל"ד

מכונת כביסה 6 ק"ג פתח עליון
EW5T7611AM

 • אופציית Quick לקיצור זמן מחזור הכביסה עד 50%
 • קיבולת כביסה 6 ק"ג
 • מהירות סחיטה מקסימלית 1000 סל"ד