סביבה וקיימות

קיימות היא מנוע מרכזי לעידוד שינוי התומכת באסטרטגיה שלנו להעניק ללקוחותינו את החוויה הטובה ביותר מסוגה.

מסגרת הקיימות שלנו, For the Better ('לטובה'), מורכבת מתשע הבטחות המאורגנות בשלושה תחומים:

  • פתרונות טובים יותר
  • ניהול עסקי טוב יותר
  • חברה טובה יותר