התוכנית לחיים טובים יותר

התוכנית לחיים טובים יותר היא תוכנית המתוכננת למשך 11 שנים, אשר פותחה ע"י Electrolux במטרה ליצור חיים טובים וברי-קיימא יותר ברחבי העולם. במוקד התוכנית ניצבת רשימה של 100 פעולות נועזות בהן אנו מתחייבים לנקוט עד 2030. פעולות אלה מייצגות את מחויבותנו לארבע מטרות ברורות, אותן הגדרנו תחת הקטגוריות הבאות: אכילה טובה יותר, טיפול טוב יותר בבגדים, סביבה ביתית טובה יותר וחברה טובה יותר.

סביבה ביתית טובה יותר


איכות אוויר ירודה הפכה לסיכון נפוץ לבריאות האדם. לפי האו"ם, 92% מן האנשים חיים באזורים אשר רמות הזיהום בהם חורגות מן הגבולות המומלצים. למרות שאנו מבלים את רוב זמננו בחוץ - בממוצע, כ-16 שעות ביממה* - עובדה זו רק הופכת את המצב לגרוע יותר. עקב אוורור בלתי מספיק, ריכוז המזהמים המזיקים בתוך מתחמים סגורים עשוי לעתים להיות גבוה עד פי חמישה מזה שבחוץ**. מצב הדברים אינו חייב להיות כזה. ובאפשרותנו לנקוט במאמצים לשיפור שלומותם של אנשים בבית.

* מקור: BEAMA - My health My
** מקור: BEAMA - My health My
היעד לשנת 2030: להפוך בתים לחופשיים מאלרגנים ומזהמים מזיקים
היעד לשנת 2030: להפוך בתים לחופשיים מאלרגנים ומזהמים מזיקים
אנו שואפים למיטוב סביבתם הביתית של האנשים ולסייע להם לסלק לכלוך, אלרגנים ומזהמים על מנת שיוכלו לנשום אוויר באיכות גבוהה יותר בתוך הבית.
תחומי התמקדות
תחומי התמקדות
כדי להנחות אותנו לעבר מטרתנו, אנו נשאף להניע חידושים בייצור, לחנך צרכנים, לבצע מחקר נוסף וליצור שותפויות בעלות משמעות. תחומי ההתמקדות שלנו לסביבה ביתית טובה יותר הם:

- הבנה ושיפור של איכות האוויר והאקלים במתחמים סגורים
- לאפשר לצרכנים לסלק לכלוך ואבק מרצפות ומשטחים ללא מאמץ
- שילוב קישוריות ואוטומציה כדי לפתח שיטות לניטור ומיטוב רציף של הסביבה הביתית

"איכות האוויר בתוך מתחמים סגורים נמוכה יותר פי 2 עד 5 בהשוואה לעבר."


Monica Celotto and Fiorella Trivillin


איכות האוויר והקיימות. Electrolux, איטליה

רכישה