התוכנית לחיים טובים יותר

התוכנית לחיים טובים יותר היא תוכנית המתוכננת למשך 11 שנים, אשר פותחה ע"י Electrolux במטרה ליצור חיים טובים וברי-קיימא יותר ברחבי העולם. במוקד התוכנית ניצבת רשימה של 100 פעולות נועזות בהן אנו מתחייבים לנקוט עד 2030. פעולות אלה מייצגות את מחויבותנו לארבע מטרות ברורות, אותן הגדרנו תחת הקטגוריות הבאות: אכילה טובה יותר, טיפול טוב יותר בבגדים, סביבה ביתית טובה יותר וחברה טובה יותר.

חברה טובה יותר

כאשר העתיד שלנו תלוי בבחירות שאנו עושים היום, כולנו חייבים לבצע את חלקנו. ואין מדובר באנשים פרטיים בלבד. כדי לשנות את החיים לטובה, אנו ב-Electrolux נחושים לשפר את החברה שלנו. עלינו להתבונן במה שאנו עושים בכל הקשור לייצור, כגון האופן בו המפעלים שלנו פועלים החומרים בהם הם בוחרים, וגם עד כמה אנו יכולים למטב את משכי החיים של המוצר ולהבטיח שימוש נכון במכשירים להשגת יעילות משאבים מרבית.

 

היעד לשנת 2030: להפוך את העסק שלנו לניטרלי ומחזורי מבחינה אקלימית
היעד לשנת 2030: להפוך את העסק שלנו לניטרלי ומחזורי מבחינה אקלימית
אנו שואפים להפוך את המפעלים שלנו לנטולי פסולת ולניטרליים לחלוטין מבחינה אקלימית, תוך פיתוח מוצרים אשר יבטיחו את היעילות המרבית בכל הקשור לאנרגיה ולמשאבים אחרים.
תחומי התמקדות
תחומי התמקדות
כדי להנחות אותנו לעבר מטרתנו, אנו נשאף להניע חידושים בייצור, לחנך צרכנים, לבצע מחקר נוסף וליצור שותפויות בעלות משמעות. תחומי ההתמקדות שלנו עבור חברה טובה יותר הם:

- הפיכת אקלים הייצור לניטרלי
- הפעלת מפעלים ללא פסולת
- פיתוח המוצרים שלנו באופן העולה בקנה אחד עם יעד הפעולה של האו"ם בנושא האקלים
- הצעת מודלים עסקיים ועיצובים הממטבים את השימוש במשאבים

"אני חושב שבעתיד נסתכל אחורה על התקופה הזה כעל רגע מכריע. וכשאסתכל אחורה, אני רוצה לראות אותו כרגע שגרם לנו להשתנות לטובה."


Jonas Samuelson

מנכ"ל ונשיא Electrolux

רכישה