Electrolux כיריים EGG7253NOX

Electrolux כיריים EGG7253NOX

זמין מ-:

מצאו את מספר הדגם

מספר הדגם, המודגש בירוק, מודפס על לוחית הסדרה במכשיר שלך.
Model-number
דרגת החום הגבוהה במיוחד הדרושה לבישול בווק

דרגת החום הגבוהה במיוחד הדרושה לבישול בווק

מבער הכתר המשולש והעוצמתי מאפשר לכם ליהנות מלהבה עוצמתית במיוחד. זוהי בדיוק דרגת החום הדרושה לבישול בווק.

האפשרות להכנה בו-זמנית של כל מנה

האפשרות להכנה בו-זמנית של כל מנה

עם חמישה אזורי בישול, הכיריים מספקות לכם את הגמישות הנדרשת להכנת מספר מנות בו-זמנית.

תנועה טבעית, לכל אורך הדרך מדרגת חום נמוכה לדרגת חום גבוהה

תנועה טבעית, לכל אורך הדרך מדרגת חום נמוכה לדרגת חום גבוהה

הכיריים מצוידות בכפתורי בקרה סיבוביים בחזיתן. הם תוכננו להיות קלים לסיבוב בעת שינוי דרגות החום של הכיריים.

הצתת כיריים אוטומטית מאפשרת להתחיל ללא עיכובים

הצתת כיריים אוטומטית מאפשרת להתחיל ללא עיכובים

על ידי שילוב חכם של שליטה בחום והצתה באמצעות אחד בלחיצה-וסיבוב, ניתן להצית את הכיריים באופן מיידי ולהתחיל לבשל מיד.

פתרון מעשי לשקט נפשי

פתרון מעשי לשקט נפשי

אם להבת הגז בכיריים נכבית בטעות, הטכנולוגיה החדשנית של הכיריים מזהה זאת ומנתקת באופן אוטומטי את אספקת הגז.

רכישה